Poštovane korisnice i korisnici usluga KD Čabranka d.o.o.,

Obavještavamo mještane naselja Gerovski Kraj da će danas povremeno biti bez isporuke vode za piće zbog obavljanja radova na održavanju javne vodoopskrbe.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 08. ožujka 2021. godine

KD Čabranka d.o.o. Čabar
Direktor: Mladen Stjepan Vitković, ing.građ.