Obavještavamo podnositelje zahtjeva za priključenje i sve ostale zainteresirane za priključenje na sustav vodoopskrbe da će probni rad sustava vodoopskrbe izvršiti 15.ožujka 2021. godine, a od 05. travnja 2021. godine će započeti radovi na izgradnji vodovoda i priključaka u ulici Vrgliček, naselja Gerovski Kraj.
Lokacije šahti korisnika ćemo odrediti po propisima i pravilima struke, ukoliko imate Vi svoj prijedlog lokacije šahte molimo Vas da nam javite.
Slijedom navedenoga, stojimo Vam na raspolaganju za sve Vaše upite, obavijesti i zamolbe do 01. svibnja 2021. godine odnosno do okončanja radova.
S poštovanjem, Čabar, 10. ožujka 2021. godine

KD Čabranka d.o.o. Čabar
Direktor: Mladen Stjepan Vitković, ing.građ.