KD “Čabranka” Čabar zaprimilo je nove izvještaje o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju nakon prerade. 
Voda je sukladna Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe na svim mjernim mjestima osim u Mandlima, Žagarima i Hribu gdje se može utvrditi samo blago odstupanje u pH vrijednosti vode.
Ph vrijednost je mjera kiselosti ili lužnatosti vode. Voda za ljudsku potrošnju ima neutralan pH i zakonom je propisana vrijednost u rasponu do 6,5 do 9,5. Na navedenim mjernim mjestima pH je 6,3 (Hrib i Mandli) te 6,4 (Žagari).
Direktor KD “Čabranka” Čabar
Mladen Stjepan Vitković, ing.građ.