Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, u JUO Grada Čabra na radno mjesto referent/ica za pismohranu, jedan izvršitelj/ica, objavljuje poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje/intervju).

Testiranje-obavijest kandidatima