Grad Čabar raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u svom vlasništvu – k.o. Čabar, zk.ul. 1525, kč. br. 6989/4, pašnjak ravnička gmajna, površine 169 m2.

Rok za podnošenje ponuda je do  23. ožujka 2021. do 24.00 h (bez obzira na način dostave).

Tekst natječaja