Na području grada Čabra, na dan 14.03.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota