Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (“Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 27. Izjave o osnivanju KD “Čabranka“ d.o.o. Čabar, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos djelatnika/ce – 1 izvršitelj/ica:

Naziv radnog mjesta: Pomoćni radnik/ca na održavanju javne vodoopskrbe i odvodnje
Ugovor o radu: na određeno vrijeme na 3 (tri) mjeseca sa mogućnošću produženja
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Početak radnog odnosa: 01. travanj 2021. godine

KD Čabranka d.o.o. Čabar

Javni natječaj za prijam u radni odnos djelatnika na određeno vrijeme, pomoćni radnik