Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude


Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda gospodarskim subjektima.

Poziv na dostavu ponude

Popis obračunskih mjernih mjesta

Troškovnik