Na području Grada Čabra, na dan 24.03.2021. jedna je novo oboljela osoba od zaraze COVID-19 .

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota