Na području grada Čabra, na dan 05.04.2021. nema novo oboljelih osoba od zaraze COVID 19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota