Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada na području MO Gerovo, MO Prezid, MO Čabar i MO Plešce da će se radi većeg kvara na velikom komunalnom vozilu komunalni otpad na području MO Gerovo, MO Prezid, MO Čabar i MO Plešce početi odvoziti od PONEDJELJKA (12.04.) po normalnom rasporedu odvoza. Ukoliko se uspije prije otkloniti kvar, o eventualnim mogućnostima odvoza do kraja ovog tjedna biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Ovim putem molimo cijenjene korisnike usluga na području ovih mjesnih odbora za strpljenje i razumijevanje.
Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.