Na području Grada Čabra, na dan 09.04.2021. šest je novo oboljelih osoba od zaraze COVID-19 .

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota