Na području grada Čabra, na dan 14.04.2021. dvije su novo oboljele osoba od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota