Na području grada Čabra, na dan 16.04.2021. trinaest (13) je novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota