Na području grada Čabra, na dan 19.04.2021. dvije su novo oboljele osobe od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota