Na području grada Čabra, na dan 22.04.2021. jedna je novo oboljela osoba od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota