Na području grada Čabra, na dan 23.04.2021. tri su novo oboljele osobe od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota