Grad Čabar, kao Javni naručitelj poslao je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave, https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, javno nadmetanje za Rekonstrukciju Ulice Ognjišće u Gerovu.

Objavljuje se Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.