Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra donijelo je Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Čabra za lokalne izbore koji će se održati dana 16. svibnja 2021. godine.

Na području GRADA ČABRA određuju se biračka mjesta

1. BIRAČKO MJESTO BR. 1 U ČABRU
VIJEĆNICA GRADA ČABRA U ČABRU, NARODNOG OSLOBOĐENJA 2, ČABAR

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GORAČI: ADAMI, DOLINA, GREJKCI, HRIB, HUDOLINI, JANEŽI, KAVALIRI, MAJER, MUHOVCI, NA KONCI, OPAJKI, PLEJŠCI, RESMANI, RUSCI, TUŠKI, ŽUMPRI, GORNJI ŽAGARI: BOŠLI, JAZBINE, KUKCI, LOKNARI, OSILNIKI, STROJAČI, TOMETI, TRIŽAGARI, ŽAGARI, PARG: ČABARSKA, ERŽENI, METEOROLOŠKA, STARA CESTA, ŠTIMCI, TROPETI: TROPETI, ČABAR: FRANJE OŽBOLTA VELIKOG, IVANA GORANA KOVAČIĆA, NARODNOG OSLOBOĐENJA, PETRA ZRINSKOG, TRG KRALJA TOMISLAVA, VATROGASNA, ZAOBILAZNICA, ŽRTAVA FAŠIZMA

2. BIRAČKO MJESTO BR. 2 U PREZIDU
ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE U PREZIDU, GORANSKA 103, PREZID

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BAZLI: CELOVCI, ERŽENCI, KOZJI VRH: GROHARI, KENDI, MASLARI, SKOKI, ŠUMARSKA, ŽALOSNI VRH, KRANJCI: KRANJCI, LAUTARI: BRESKI, LAUTARI, MILANOV VRH, TAJČARI, PREZID: BRAĆE ŽAGAR, GORANSKA, KAMONJE, MLAKE, PARTIZANSKI PUT, ŠKOLSKA, VATROGASNA, ZBITKE

3. BIRAČKO MJESTO BR. 3 U TRŠĆU
ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA U TRŠĆU, ŠKOLSKA 1, TRŠĆE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BRINJEVA DRAGA: BRINJEVA DRAGA, CRNI LAZI: ARHI, CRNOLAŠKA, MIHELČI, PČELARSKA, FRBEŽARI: FRBEŽARI, KRALJEV VRH: KRALJEV VRH, LAZI: LAZI, MAKOV HRIB: MAKAVSKA, PILANSKA, PRHUTARSKA, ŠUMARSKA, PRHCI: PRHCI, PRHUTOVA DRAGA: PRHUTOVA DRAGA, PRŠLETI: PRŠLETI, RAVNICE: RAVNICE, SELO: SELO, SOKOLI: SOKOLI, SREDNJA DRAGA: SREDNJA DRAGA, TRŠĆE: DRAŠCE, GUPČEVA, HRIB, IVANA KOVAČA, NARODNOG OSLOBOĐENJA, PARTIZANSKI PUT, ŠKOLSKA, TRG SLOBODE, VODOVODNA, VRHOVCI: LEGI, PETRINI, PONIKVE, VRHI, VRHI DONJI

4. BIRAČKO MJESTO BR. 4 U GEROVU
ZGRADA OSNOVNE ŠKOLE U GEROVU, ZAGREBAČKA 2, GEROVO

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GEROVO: BORISA ŠOŠTARIĆA ADAMIĆA, EUGENA KVATERNIKA, KLAONIČKA, OGNJIŠĆE, PARTIZANSKA, PILANSKA, PODPLANICA, RIJEČKA, SNJEŽNIČKA, VODOVODNA, ZAGREBAČKA, ŽRTAVA FAŠIZMA, GEROVSKI KRAJ: KRAJ, PODŠEŠJE, VRGLIČEK, HRIB: BREZOVCI, DOLARI, KUPARI, LAZARI, MARKCI, MOGUŠARI, MOŠUN, PODGRIĆ, PUTARI, SKEDNARI, SREDNJI HRIB, STEKLICE, ŠAFARI, ŽIVCI, MALI LUG: PETRA KLEPCA, SVETOGORSKI PUT, SMREČJE: PALUDJE, ŠKOLSKA, VODE: VODE

5. BIRAČKO MJESTO BR. 5 U PLEŠCIMA
ZGRADA DRUŠTVENOG DOMA U PLEŠCIMA, ANTUNA MUHVIĆA 1, PLEŠCE

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DONJI ŽAGARI: DONJI ŽAGARI, FAŽONCI: FAŽONCI, KAMENSKI HRIB: KAMENSKI HRIB, MANDLI: ANTUNA MUHVIĆA, LAGERSKA, OKRIVJE: GEŠTINI, HRIBAC, KRAJ, KRULIČI, MIKULI, NAKONCI, ZDOLANCI, PLEŠCE: ANTUNA MUHVIĆA, JURJA GAŠPARCA, PODSTENE: PODSTENE, POŽARNICA: MENAVCI, STARETI, STARINCI, ZDOLANCI, SMREKARI: SMREKARI, ZAMOST: ZAMOST

Predsjednica
Brankica Malnar