Na području grada Čabra, na dan 01.05.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.
Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota