Zbog velike najezde glodavaca (miševa) i opasnosti po zdravlje građana uslijed širenja hemoragijske groznice s bubrežnim sindromom (HGBS), Grad Čabar provesti će dezinsekciju i deratizaciju javnih površina. Točno vrijeme provođenja akcije pravovremeno ćemo oglasiti na web stranici Grada Čabra.

Također je dogovorena mogućnost deratizacije privatnih kuća i okućnica, stoga pozivamo sve građane koji žele provesti deratizaciju o svom trošku da se  što žurnije prijave putem mail adrese ivan.janes@cabar.hr ili putem telefona 051 829 493 (komunalni redar Ivan Janeš). Za prijavu je potrebno navesti ime, prezime, adresu, OIB i kontakt broj tel/mob.
Cijena deratizacije po kućanstvu je 137,50 kuna (PDV uključen).
Sve ostale informacije i upute objaviti ćemo odmah po zaprimanju istih.
Grad Čabar