Slijedom upita naših sugrađana, od strane nadležne tvrtke s kojom grad Čabar ima potpisan ugovor o vršenju postupaka dezinsekcije i deratizacije, prenosimo pojašnjenje vezano uz način provođenja deratizacije i štetnosti za kućne ljubimce.

Termin deratizacije pravovremeno ćemo objaviti na web stranici grada Čabra.
Grad Čabar