Na području grada Čabra, na dan 14.05.2021. jedna je novo oboljela osoba od zaraze COVID-19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota