Na području grada Čabra, na dan 16.05.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.

Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Čabra
Ivana Lakota