Prenosimo obavijest o korištenju godišnjeg odmora ambulante u Gerovu.