Na području grada Čabra, na dan 20.05.2021. nema novo oboljelih osoba od bolesti COVID 19.

Načelnica Stožera civilne zaštite grada Čabra
Ivana Lakota