Pozivamo poljoprivrednike i sve druge zainteresirane građane na podnošenje iskaza interesa za pohađanje izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima.

Grad Čabar će u slučaju dovoljnog broja zainteresiranih osoba organizirati izobrazbu u prostoru Grada, sukladno važećim epidemiološkim mjerama. Grad Čabar će pojedinom polazniku sufinancirati 1/3 iznosa.

Cijena osnovne (prve) izobrazbe iznosi 500,00 kuna, a dopunske izobrazbe 300,00 kuna. Grad Čabar će svakom pojedinom polazniku sufinancirati izobrazbu u iznosu od 100,00 kuna.

Iskaz interesa podnosi se na obrascu kojeg možete preuzeti na web stranici Grada ili u prostorijama gradske uprave. Popunjeni obrazac se dostavlja putem elektroničke pošte: info@cabar.hr ili osobno u prostorije gradske uprave, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, najkasnije do 02. lipnja 2021. godine.

Grad Čabar

Prijava za izobrazbu – rukovanje pesticidima