Na temelju čl. 28. Statuta Grada Čabra, gradonačelnik Antonio Dražović saziva zbor građana mjesnog odbora Plešce u četvrtak, 08. srpnja 2021., s početkom u 17:00 sati u dvorani Društvenog doma u Plešcima na adresi Antuna Muhvića 1.

Zbor građana Plešce (POZIV)