Na temelju čl. 28. Statuta Grada Čabra, gradonačelnik Antonio Dražović saziva zbor građana mjesnog odbora Prezid u srijedu, 21. srpnja 2021., s početkom u 19:00 sati u novom vatrogasnom domu u Prezidu na adresi Goranska 103/2.

Zbor građana Prezid  (POZIV)