GIP Čabar – Konačno izvješće o visini troškova – Lokalni izbori