ODLUKA – o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu grada Čabra