Natječaj u Narodnim novinama

Javni natječaj

Odluka povjerenstvo

Opis poslova i podaci o plaći

Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15.

Privola osobni podaci

Upute i obavijesti za provjeru znanja i sposobnosti

Poništenje natječaja – pročelnik