Natječaj u Narodnim novinama

Javni natječaj

Povjerenstvo

Opis posla i podaci o plaći

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15

Privola osobni podaci

Upute i obavijesti za provjeru znanja i sposobnosti kandidatima

Poziv za testiranje – Viši referent za turizam i kulturu