Natječaj Javne potrebe 2022

Upute za prijavitelje

Obrazac 1- JP 2022.

Obrazac 2- JP 2022.

Obrazac 3-JP 2022.

Obrazac-izjave-o-ispunjavanju-ugovornih-JP 2022.