Prijedlog Odluke o porezima Grada Čabra

Savjetovanje o nacrtu općeg akta

Obrazac-savjetovanje