Savjetovanje s javnošću –  Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Nacrt odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac savjetovanje -Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja javnog otpada

Prilog 1. Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada