Idi na sadržaj

21/2020. Sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra

Organizacija > Sjednice Gradskog vijeća
21. sjednica audio zapis
21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čabra
21_sjednica_gradskog_vijeca_grada_cabra
00:00
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj