Idi na sadržaj

4. Sjednica Gradskog vijeća grada Čabra

Organizacija > Sjednice Gradskog vijeća
 • poziv za IV. sjednicu
 • verificirani zapisnik sa III. sjednice
 • prijedlog Proračuna grada Čabra za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • obrazloženje Proračuna
 • prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna grada Čabra za 2024. godinu
 • prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
 • prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2024. godinu
 • prijedlog Programa utroška turističke pristojbe za 2024. godinu
 • prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada NK „Ivan Žagar“ Čabar
 • zahtjev za suglasnost NK „Ivan Žagar“ Čabar
 • godišnji plan i program rada NK „Ivan Žagar“ Čabar
4. sjednica audio zapis
Audio zapis 4. sjednica 2023. Gradskog vijeća Grada Čabra
tonski_zapis_4_sjednica_2023
00:00
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj