03/2021

Zaželi – program zapošljavanja žena, grad Čabar

2021-03-12T10:20:57+01:0002.03.2021. 10:13|Projekt "Zaželi"|

Grad Čabar
Projekt „ZAŽELI -program zapošljavanja žena“
„Starimo zajedno“
Ožujak/2021

„ZAŽELI – program zapošljavanja žena “

Grad Čabar u razdoblju od kolovoza 2018, godine do siječnja 2021. godine na svom je području provodio je Europski projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“. Projekt se provodio u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u razdoblju od 2014. do 2020. godine. U cijelosti sufinanciran od strane Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Tim projektom na području našega grada na dvadeset i četiri mjeseca (24) omogućeno je zapošljavanje trinaest (13) žena, pripadnica ranjive skupine što znači starije od 50 godina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća prilikom zapošljavanja na tržištu rada.
Žene starije od 50 godina susreću se sa problemom zapošljavanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, a u ruralnim područjima kao što je naše, taj problem još je izraženiji. Iz tih razloga, prva prijava i provođenje projekta „ZAŽELI“ te njihovo zapošljavanje u sklopu istog, višestruko je koristilo i olakšalo život našim sugrađankama. Zapošljavanjem tih trinaest djelatnica Grad Čabar olakšao je njihovu svakodnevicu i spriječio dnevne migracije u potrazi za zapošljavanjem u susjednim mjestima, susjednoj Sloveniji ili možda negdje i izvan tih granica. U životnoj dobi u kojoj se nalazi ta skupina radnica, od kojih mnoge imaju zavidan broj godina radnog staža i to najčešće u teškim uvjetima koji nisu uvijek bili prikladni za rad žena (rad u drvnoj industriji, na otvorenim i hladnim pogonima), ovakav oblik zapošljavanja putem projekta za njih je od velike važnosti. Sudionicama projekta, pripadnicama ciljane skupine, rad sa ljudima starije životne dobi i pružanje pomoći u njihovim kućanstvima bilo je svakako prihvatljivije i lakše. Takav oblik rada bez težih fizičkih poslova pridonio je većem zadovoljstvu zaposlenih žena, ali i krajnjih korisnika kod kojih se usluga u kućanstvu obavljala.
Kada uzmemo u obzir da je zapošljavanje trinaestero žena rezultiralo pružanjem pomoći za preko devedeset (90) osoba starije životne dobi na našem području, kao i određenom broju osoba mlađe životne dobi koje su zbog svog narušenog zdravstvenog stanja bile uključene u projekt, jasno je da su te brojke pokazatelj izuzetne uspješnosti i koristi projekta „Zaželi“ u našem kraju. Za preko devedeset osoba, zaposlene žene svakodnevno su bile na raspolaganju kroz razne oblike pomoći. Svima njima a osobito onima u trećoj životnoj dobi koji su najčešće sami u svojim domovima, pružanje podrške i osjećaja pripadnosti zajednici u kojoj živimo od iznimne je važnosti.. Kroz ovakav način pomoći produžen im je boravak u njihovim kućanstvima u kojima se najbolje i najsigurnije osjećaju te olakšan svakodnevni život, a time i smanjen pritisak na Zdravstvene ustanove i Domove za starije osobe. Fizička pomoć svakako je dobrodošla, no ponekad više od toga znači i pomaže lijepa riječ, obilazak, dokaz da niste sami i da vas zajednica u kojoj živite cijeli život, nije zaboravila. Upravo to su najveće vrijednosti ovog projekta.
Svi ti pozitivni pokazatelji projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ kojih je kroz dvije godine rada na terenu bilo jako mnogo, od zaposlenih žena do velikog broja krajnjih korisnika razlog su za ustrajanje u ovakvom obliku rada i pomoći i poduzimanje svih potrebnih radnji da se on na čabarskom području nastavi.

Sa prvim ostvarenim uvjetima koji su bili mogući, Grad Čabar se novom prijavom javio na novi natječaj. Početkom siječnja 2021. Godine, pozivom na dostavu projektnih prijedloga od strane Grada Čabra kao nositelja projekta u suradnji sa projektnim partnerima, a to su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka, podružnica Čabar, napravljena je i dostavljena nova prijava. Prijava, sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom upućena je prema Nadležnim tijelima odgovornim za nastavak projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – FAZA II.“
Novom prijavom Grad Čabar planira zaposliti petnaest (15) žena, pripadnica ciljane skupine koje bi na čabarskom području vodile brigu i obavljale uslugu pomoći krajnjim korisnicima kroz razne aspekte. Velikom broju kućanstava i korisnika omogućila bi se podrška te pomoglo osigurali i podići bolju kvalitetu života i socijalnu uključenost kroz razne oblike pomoći.
Prva administrativna provjera „ZAŽELI- program zapošljavanja žena – FAZA II“ je provedena i odobrena od strane Nadležnih tijela, a slijedom toga očekujemo skorašnju odluku o nastavku financiranja i produžetku projektne aktivnosti. To znači da je Grad Čabar i ovaj put potpuno i kvalitetno pripremio dokumentaciju i izvršio prijavu, a što je odrađeno unutar Jedinstvenog upravnog odjela bez vanjskih konzultanata.

Iskustvo provedbe prvog projekta dalo nam je smjernice i pokazatelje koji dijelovi vođenja su bili kvalitetni, kao i one na kojima moramo poraditi da bi usluga pomoći u kućanstvu krajnjim korisnicima bila kvalitetnija i bolja.
Uvijek u svemu kroz život, tako i na ovom projektu postoje mišljenja da se može bolje, više, jače… sudionici projekta, kao i svi koji su na bilo koji način pridonijeli njegovom ostvarenju i provođenju, slažu se sa time i rade u tom smjeru.
Upravo iz tog razloga, sa puno volje i pozitivne energije pristupamo realizaciji novog projekta „ZAŽELI – program zapošljavanja žena – FAZE II“ UP.02.1.1.13.0446 kojeg je Grad Čabar prijavio pod nazivom „STARIMO ZAJEDNO – faza II“. Sa zadovoljstvom pripremamo sve potrebne predradnje za početak rada, a time i Ispunjenje osnovnih ciljeva projekta a to su: zapošljavanje petnaest (15) djelatnica na našem području i poboljšanje kvalitete života za stotinjak krajnjih korisnika u njihovim kućanstvima.

Program je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta u I fazi iznosila je 2.409.478.50 kn što je grad Čabar odgovornim, stručnim i transparentnim radom u potpunosti proveo i dokazao namjenski i zakoniti utrošak sredstava te je iskoristivost istih visokih 99 %!

Grad Čabar
„ZAŽELI – program zapošljavanja žena“

12/2020

Uspješno privođenje kraju projekta Zaželi – Starimo zajedno

2020-12-22T09:15:34+01:0018.12.2020. 9:13|Projekt "Zaželi"|

Projekt Zaželi „Starimo zajedno“
UP. 02.1.1.05.0241
Čabar, 12/2020

USPJEŠNO PRIVOĐENJE KRAJU PROJEKTA „ZAŽELI“ Starimo zajedno

Završetkom mjeseca listopada na području Grada Čabra prestala se obavljati usluga pomoći i njege krajnjim korisnicima u njihovim kućanstvima koju su na našem području protekle dvije godine obavljale djelatnice zaposlene na projektu Zaželi pod nazivom „Starimo zajedno“

Kao što je već od prije poznato na cijelom Goranskom području pa tako i na području Grada Čabra provodio se hvale vrijedan projekt „Zaželi.“ Projekt koji je Grad Čabar uspješno prijavio a kasnije preko Voditeljice projekta, administratorice, djelatnica i svih onih koji su izravno ili neizravno sudjelovali u njegovoj provedbi uspješno realizirao. Projekt je u potpunosti sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Putem tih sredstava u cijelosti je osigurana plaća za ukupno 13 djelatnica zaposlenih na projektu unutar 24 mjeseca. Plaća administratorice također je u cijelosti financirana iz tih sredstava kao i sve ostalo vezano za vođenje i provedbu projekta. Iz istih sredstava u cijelosti je financiran cjelokupni promidžbeni materijal, nabava radne odjeće i opreme potrebne za lakše obavljanje poslova u kućanstvu. Također tijekom proteklog razdoblja kroz dvije godine iz sredstava Europskog socijalnog fonda nabavljeni su i u cijelosti financirani paketi tj. kućanske potrepštine za krajnje korisnike ( deterdženti za pranje rublja, suđa, toaletni papir, vlažne maramice, vrećice za smeće, metle, razni šamponi, sredstva za čišćenje, sapuni za ruke, omekšivači itd. ) koji su uveliko pridonijeli i rasteretili njihove već i onako skromne kućanske budžete.

U razdoblju od dvadeset mjeseci nabavljeno je i podijeljeno ukupno 1467 paketa kućanskih potrepština. Svaki mjesec u kontinuitetu, administratorica projekta vodila je nabavu, isporuku, iskrcaj, provjeru i naposlijetku distribuciju paketa krajnjim korisnicima u njihove domove na području Grada Čabra. Broj korisnika se iz mjeseca u mjesec mijenjao, sa početnih 64 paketa koje smo podijelili u drugom mjesecu 2019. godine na kraju projekta u listopadu 2020. godine došli smo na 81 paket, tj. na 81. kućanstvo unutar kojeg su negdje bila po dva korisnika (supružnici), tako da je ukupan broj ljudi obuhvaćenih projektom premašio brojku 90. U suradnji sa zaposlenim djelatnicama obilazila su se kućanstva, pružala podrška i potpora ljudima koji u svojoj trećoj životnoj dobi ponekad imaju osjećaj manje vrijednosti i zapostavljenosti od strane nas mlađih i okoline u kojoj žive.

Nije se posustalo niti u vrijeme pandemije koja nas je zadesila početkom godine, dapače, u tom periodu pa sve do prestanka rada u listopadu još više se angažiralo i obuhvatio još veći broj korisnika na području Grada, a sve u cilju pomoći i zaštite naših sugrađana koji su ovom pandemijom najranjiviji. Na samom početku pandemije kad je bila gotovo nemoguća nabava zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava nekoliko vrijednih djelatnica vještih u šivanju u svega nekoliko dana zašile su velik broj maski koje su kasnije podijeljene na području Grada Čabra i krajnjim korisnicima. Ovim putem im se iskreno zahvaljujemo. U ovakvim situacijama, kao što je ova koja nas je zadesila, a kojoj se još uvijek ne nazire kraj, svaki čovjek osjeti potrebu da svojim skromnim doprinosom na neki način pridonese zajednici i sudjeluje u pružanju nekog oblika pomoći u skladu sa svojim mogućnostima.

Tijekom rada na terenu veliki trud uložio se u prevenciju i zaštitu od bolesti. Uz sve propisane mjere, držanje distance, korištenja zaštitne opreme, rada u smjenama i pokrivanju velikog broja korisnika projekta, a i onih koji nisu bili korisnici ali su zbog svojih godina bili osjetljiva skupina, pa im je radi njihove sigurnosti i ostanka u kućanstvu kroz projekt osigurana dostava lijekova i namirnica uspjelo se održati odvijanje kvalitetnog i sigurnog rada, pružanja pomoći i usluge bez zaraženih osoba. Puno se truda uložilo u koordinaciju rada djelatnica na terenu, njihovu sigurnost i nesmetano obavljanje pomoći unatoč pandemiji, očuvanju zdravlja i sigurnosti krajnjih korisnika.

Također se mora napomenuti da su djelatnice u nekim specifičnim situacijama pružale i više nego šta se to od njih tražilo njihovim opisom posla, iskreno se zahvaljujemo na njihovom predanom radu i pružanju pomoći.

Mislimo da je gotovo nepotrebno spominjati koliko ovakvi projekti znače i koliko su potrebni pogotovo u ovakvim ruralnim područjima kao što je naše čabarsko, ali ipak nije na odmet ponovno napomenuti. Tek sada nakon završetka projekta može se kvalitetno sagledati koliko je ta pomoć značila i koliko je olakšanje bila u odvijanju njihovog svakodnevnog života. Velika pomoć koja se pružala kroz razne segmente i olakšala svakodnevnicu našim starijim sugrađanima. Na području koje je dislocirano, na kojem najbanalnija, ali najnužnija stvar od odlaska po mirovinu, nabave lijekova, posjete doktoru i tome sl. za nekoga predstavlja veliki problem ovakav oblik pomoći je neophodan. Na to ukazuju svakodnevni pozivi i upiti koji pristižu na adresu Grada Čabra i projekta „Zaželi“ nakon prestanka rada djelatnica.

Svjesni potrebe za pružanjem pomoći našim sugrađanima treće životne dobi ali i onima kojima je to potrebno iz njihovog zdravstvenog razloga, paralelno sa privođenjem kraju Projekta Zaželi „Starimo zajedno“ UP. 02.1.1.05.0241, uz slaganje dokumentacije, predaju potrebnih završnih izvještaja i kontrole projektne dokumentacije, uveliko se radi na pripremi novog i prijavi produžetka „Zaželi“ faza II.

Novom prijavom, te novim potpisanim ugovorom osigurala bi se nova bespovratna sredstva za naredno razdoblje, što bi omogućilo ponovo zapošljavanje određenog broja žena iz ciljne skupine koje se vode u evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Sukladno tome, došlo bi do ponovnog povratka njihovog rada na teren, te pružanja pomoći i njege krajnjim korisnicima u njihovim kućanstvima kojima je to kroz ovakve projekte najpotrebnije.

Vjerujemo u nastavak, a do tada se zahvaljujemo na dobivenom…

Projekt „Zaželi“
Administratorica projekta:
Gordana Ž. Lipovac

Aktivnosti projekta Zaželi – Starimo zajedno

2020-12-22T09:17:30+01:0011.12.2020. 8:44|Projekt "Zaželi"|

Projekt „ Zaželi“ Starimo zajedno
UP. 02.1.1.05.0241
Čabar, 12/2020

AKTIVNOST PROJEKTA

Zbog trenutno nepovoljnih epidemioloških prilika u neizvjesnosti je održavanje završne konferencije koja je bila predviđena završetkom projekta. Održavanjem konferencije uz prigodni domjenak iznesli bi se učinci i realizacija projekta kroz njegovo trajanje i na taj način približila cjelokupna slika o učinjenom i ostvarenom u protekle dvije godine.
U iščekivanju povoljnijih epidemioloških prilika i održavanju sjednice, dok se slaže završna dokumentacija i potrebni izvještaji o projektu „Zaželi“ Starimo zajedno, UP. 02.1.1.05.0241 voljeli bi na ovaj način kroz brojke i slike predočiti mjesece koji su iza nas.
Opći cilj projekta bio je nezaposlenim ženama prijavljenim u evidenciji HZZ-a olakšati pristup otvorenom tržištu rada na lokalnom i nacionalnom nivou.
Specifični cilj projekta bio je zaposliti 13 žena te kroz njihov rad na terenu povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života krajnjim korisnicima osiguravanjem različitih oblika pomoći u njihovim kućanstvima. Na taj način obuhvaćeno je 81. kućanstvo na našem području.

Zaposlenim djelatnica kroz projekt omogućena je prekvalifikacija i polaganje verificiranog tečaja za njegovateljice i gerontodomaćice. Ukupno deset položenih ispita za njegovateljice i tri za gerontodomaćice. Dobivene diplome i stečeno znanje olakšalo je obavljanje poslova i snalaženje u specifičnim situacijama, te boljoj konkurenciji na tržištu rada i lakšem pronalasku zaposlenja u budućnosti.

• Predviđeno projektom nabavljeno je ukupno 13 bicikli i zaštitnih kaciga. Zbog brdsko-planinskog krajolika našega područja, bicikli nisu bili potpuno u funkciji, ali u mjestima u kojima je to moguće, pojedinim djelatnicama bicikli su bili od velike pomoći u obavljanju poslova u ljetnim mjesecima.

• Zbog prirode posla (održavanje čistoće kućanstva, pranje rublja, peglanje odjeće…) kojeg su djelatnice obavljale kod krajnjih korisnika i radi njegovog lakšeg obavljanja nabavljene su parne postaje i uz njih daske za peglanje, ukupno trinaest komada.

• Velika većina kućanstva na našem području ima dvorište i okućnicu koju u ljetnim mjesecima treba održavati i redovito kositi, s obzirom da naši stariji sugrađani ponekad nisu u mogućnosti sami obavljati taj zahtjevan i težak posao iz sredstava projekta nabavljene su kosilice i zaštitna oprema (rukavice, zaštitne naočale…) ukupno 5 komada za svako veće mjesto na području Grada Čabra.
Sva nabavljena radna oprema tokom minulog perioda dobila je svoju primjenu i uveliko pridonijele uspješnoj realizaciji i završetku projekta, kao i korištenje i upotreba u nekom od budućih ovakvih ili sličnih načina pomoći u kućanstvu.


• S obzirom da je projekat sto posto financiran iz Europskog socijalnog fonda, te su sva sredstva za rad nabavljena iz tih izvora, zaštitna radna odjeća djelatnica, jakne, majice, prsluci itd. morali su biti obilježeni propisanim osnovnim elementima vidljivosti.

• Radi bolje promidžbe i prihvaćanja projekta i radi njegove vidljivosti nabavljen je i promidžbeni materijal (plakati, naljepnice, blokovi, kemijske otisnute logom, ekološke platnene vrećice) koji su tokom trajanja projekta iskorišteni u radne svrhe a time i kao promidžba samog projekta.

• Tijekom cijelog projekta prema broju korisnika u kontinuitetu na mjesečnoj bazi nabavljali su se paketi kućanskih potrepština koji su svojim sadržajem pripomogli djelatnicama pri čišćenju i održavanju kućanstva, a korisnicima rasteretili mjesečni budžet.

Na samom kraju rado bi Vam prenijeli zadovoljstvo i zahvalnost krajnjih korisnika i njihove osmjehe za učinjenim i ostvarenim tijekom dvije godine. Neopisiva je radost kad znaš da svojim radom pridonosiš boljoj i lakšoj kvaliteti nečijeg života.
Jedna od božićnih želja krajnjih korisnika na našem području Grada Čabra i ljudi kojima je to najpotrebnije je povratak djelatnica u njihova kućanstva kroz nastavak ovakvog ili sličnog oblika pomoći.
Tako malo je potrebno za nekoga učiniti sretnim, ponekad je dovoljan samo osmijeh i topla riječ.

Administratorica projekta:
Gordana Ž. Lipovac

02/2020

Aktivnosti i realizacija projekta Zaželi – Starimo zajedno

2020-02-03T09:38:00+01:0003.02.2020. 9:38|Projekt "Zaželi"|

Već smo dobro zakoračili u 2020 godinu u kojoj projekt Zaželi „Starimo zajedno“ ulazi u posljednju fazu svoje realizacije na području Grada Čabra. Od početka samog potpisivanja ugovora krajem srpnja 2018. godine program zapošljavanja žena „ZAŽELI“ koji je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog socijalnog fondova ima svoje pozitivne rezultate koji su vidljivi na svakom koraku.

Aktivnosti i realizacija projekta Zaželi – starimo zajedno

07/2019

Natječaj za prijem u radni odnos

2019-10-25T07:16:03+01:0022.07.2019. 3:00|Nadmetanja, Projekt "Zaželi"|

Grad Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, OIB: 0402678166, temeljem potpisanog Ugovora Kodni broj: UP 02.1.1.05.0241, Broj poziva: UP.02.1.1.05 s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava u svezi provedbe projekta “Starimo zajedno” programa zapošljavanja žena – ZAŽELI, objavljuje sljedeći:

Natječaj za prijem djelatnice u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja

Projekt Zaželi – Natječaj za njegovateljicu

10/2018

09/2018

Obavijest o zapošljavanju 13 kandidatkinja

2019-10-25T07:16:07+01:0017.09.2018. 7:15|Nadmetanja, Novosti, Projekt "Zaželi"|

Projekt „Zaželi” – program zapošljavanja žena

Dana 17. rujna 2018. godine, temeljem provedenog javnog Natječaja za prijem djelatnica na određeno vrijeme za obavljanje poslova gerontodomaćica i njegovateljica starijih i nemoćnih – projekt “Zaželi” program zapošljavanja žena „Starimo zajedno“, donesena je odluka o zapošljavanju trinaest (13) kandidatkinja sa kojima će se sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 24 mjeseca. Ugovorom će se definirati sva prava i obveze koje proizlaze iz radnog odnosa.

Kalendar objava

listopad 2021
P U S Č P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zaželi
Vrtići za skladniji život
Savjetovanje
Savjetovanje
Pravo na pristup
Putevima Frankopana
Pravo na pristup
WIFI4EU
Zaštita osobnih podataka - GDPR
Go to Top