Idi na sadržaj

Cloud arhiva 2022.

Online servisi Grad Čabar

Cloud arhiva novosti 2022.

Cloud arhiva dio je sustava arhiviranja poslovne dokumentacije
POŠTOVANI SUGRAĐANI
Puhački orkestar ponovno će ove godine održati tradicionalne budnice povodom nadolazećeg Praznika rada. Ovog puta budnice ćemo započeti u Prezidu u ranim jutarnjim satima i nastaviti u ostalim mjestima našeg kraja. Približno vrijeme po mjestima (ovisi o druženju s vama):
 • 05:30 : Prezid
 • 06:00 : Kozji Vrh (kod ceste za Žalosni Vrh)
 • 06:20 : Parg
 • 06::40 : Ravnice (kod crkve)
 • 07:00 : Tršće (centar)
 • 07:30 : Mali Lug (kod P. Klepca)
 • 08:00 : Gerovo
 • 09:00 : Plešce
 • 10:00 : Čabar

Nadamo se da ćemo Vam uljepšati ovaj praznik i zajedno s Vama provesti lijepe trenutke druženja koji su nam nedostajali. Vaš Puhački orkestar
JAVNI POZIV
Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ČABAR objavljuje

JAVNI POZIV
o započinjanju postupka evidentiranja odvojka nerazvrstane ceste Braće Žagar GA 02 u Prezidu, ulica Braće Žagar

Ovim pozivom Grad Čabar, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Čabra, obavještava nositelje prava na nekretninama u k.o. Prezid koje neposredno graniče sa zemljištem na k.č. broj. 3685/2 i 3685/3, k.o. Prezid, na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Braće Žagar GA 02 (odvojak koji vodi prema stambenim zgradama na kućnim brojevima 2 i 3) da započinje postupak evidentiranja odvojka te nerazvrstane ceste u zemljišne knjige i katastar. Za navedenu dionicu nerazvrstane ceste izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 02. svibnja 2022. od 11:00 do 13:00 sati. Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena, o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste. Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka Geom d.o.o. iz Gerova, Žrtava Fašizma 26, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Andreje Vrus Markovčić. Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 20. svibnja 2022. godine, u vremenu od 10.00 do 11.00 sati, u maloj vijećnici Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar. Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 27. svibnja 2022. na adresu Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, Čabar.

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Grada Čabra www.cabar.hr, i Oglasnoj ploči Grada Čabra.

GRADONAČELNIK
Antonio Dražović, mag. physioth.
admin 25.04.2022.
POVIJEST ČABARSKOG KRAJA
admin 21.04.2022.
RADOVI U ULICI OGNJIŠĆE
Prva faza odvodnje je završila koncem 2021., nakon čega je uslijedila  stanka radova zbog zime, a sada su radovi na rekonstrukciji ulice  Ognjišće ponovno započeli. Završetak svih radova očekuje se do kraja  lipnja, a u međuvremenu će gradonačelnik održati sastanak sa svim  tamošnjim stanarima spomenute ulice radi dogovora oko prilaznih putova.
admin 14.04.2022.
PRIKUPLJANJE ODPADA
Tijekom mjeseca travnja i svibnja 2022. godine (počevši od utorka 26.04.) organizira se prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Čabra. Prikupljanje će se vršiti po pozivu, na način da korisnici pozivom na broj telefona 821 505 ili osobnim dolaskom u ured Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. (Trg kralja Tomislava 9, Čabar) izvrše prijavu o potrebi odvoza glomaznog otpada…

OBAVIJEST - AKCIJA PRIKUPLJANJA KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA
Tijekom mjeseca travnja i svibnja 2022. godine (počevši od utorka 26.04.) organizira se prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Čabra. Prikupljanje će se vršiti po pozivu, na način da korisnici pozivom na broj telefona 821 505 ili osobnim dolaskom u ured Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. (Trg kralja Tomislava 9, Čabar) izvrše prijavu o potrebi odvoza glomaznog otpada. Nakon prikupljenih prijava i utvrđenih potreba po broju korisnika i okvirnih količina odredit će se raspored prikupljanja po pojedinim naseljima i kućanstvima, o čemu će korisnici usluga biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave se zaprimaju zaključno s 22. travnjem 2022. godine.
U sklopu akcije prikupljat će se krupni (glomazni) otpad. Popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom možete pronaći u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) na poveznici. Molimo Vas da s glomaznim otpadom ne odlažete: građevinski otpad, salonitne ploče, miješani komunalni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, akumulatore i baterije, te elektroničke i električne aparate i uređaje. Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno. Ukoliko postoji potreba za zbrinjavanjem otpadnih električnih i elektroničkih uređaja građani se mogu obratiti pozivom na tel. broj: 251 856, 099 744 10 06 ili putem elektroničke pošte: eeotpad.ri@gmail.com (FRIGOMATIC ECO, Kukuljanovo bb). Usluga je besplatna.

Za razliku od prethodnih godina, sa svrhom racionalizacije troškova odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, akcija će se provoditi u dva navrata:
 • u prvom navratu će se prikupljati stari namještaj, razni drveni i tekstilni otpad. Navedeni glomazni otpad molimo odložiti na mjesto gdje se inače iznose posude s komunalnim otpadom. Prikupljanje ove vrste otpada vršiti će se u razdoblju od 26.04. – 29.04. 2022.
 • u drugom navratu prikupljati će se ostale vrste glomaznog otpada (plastični i metalni otpad, bijela tehnika) o čemu će korisnici usluga biti pravovremeno obaviješteni.

Molimo za poštivanje planova i rasporeda akcije, te za pravovremenu pripremu za odvoz glomaznog otpada, odnosno da se otpad ne iznosi nakon proteka akcije, jer se isti neće naknadno pokupiti.

INFORMACIJE:
Za eventualne nejasnoće ili pojašnjenja možete se obratiti u Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9, Čabar: tel.: 821-505, e-mail: ktd@ktd-cabar.hr
admin 14.04.2022.
LAG GORSKI KOTAR
OBJAVLJEN ŠESTI LAG NATJEČAJ ZA TO MJERA 6.3.1. IZ LRS LAG-A GORSKI KOTAR
Dana  13. travnja 2022. godine, LAG Gorski kotar objavio je 6. LAG Natječaj  iz važeće Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Gorski kotar (V5) za  provedbu tipa operacije Mjera 6.3.1. "Potpora razvoju malih  poljoprivrednih gospodarstava“, koji je je sukladan tipu operacije  6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.
admin 14.04.2022.
OBAVIJEST HZMO-a
Obavijest HZMO-a vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima inozemne mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata. Informacije vezane uz isplatu jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Za detaljnije preuzmite datoteke.

admin 14.04.2022.
TRAVANJ U KNIŽNJICI

admin 13.04.2022.
POZIV
Udruga umirovljenika Grad Delnica i Projekt „Aktivni umirovljenici u Gorskom kotaru – program poticanja aktivnog starenja na području Delnica i Gorskog kotara“

Projekt „Aktivni umirovljenici u Gorskom kotaru – program poticanja aktivnog starenja na području Delnica i Gorskog kotara“ započeo je u lipnju 2020. godine, a zahvaljujući koordinaciji i suradnji s udrugama umirovljenika na području Gorskog kotara, progam se provodi, osim u Delnicama i u Brod Moravicama, Gradu Čabru, Fužinama, Lokvama, Ravnoj Gori, Skradu i Gradu Vrbovsko. U sklopu ovog programa, koji sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državni proračun Republike Hrvatske (15%) ukupne vrijednosti 1.412.899,61 kn do sada je tijekom provedbe održano više od 300 sati radionica, predavanja i tečajeva poput: Prava umirovljenika, Informatički tečaj, Radionice o zdravim navikama, Goranski dijalekti, Psihosocijalna aktivacija i Inovativno korištenje vremena, a navedene programe provode većinom lokalni i regionalni stručnjaci. 2020. i 2021. godine, osim navedenih programa u sklopu projekta provedeno je stručno Istraživanje o zadovoljstvu kvalitete života umirovljenika na području Grada Delnica i Gorskog kotara, rekonstruirano je dvorište udruge umirovljenika u Delnicama, održani su prvi dani otvorenih vrata projekta i organizirano 13 izleta u sklopu kojih su sudjelovali umirovljenici iz cijele regije. U 2022. godini, Udruga umirovljenika Grada Delnica u sklopu projekta uspostavlja Umirovljenički volonterski centar Delnice u sklopu kojeg nastaje Baza volontera i Baza organizatora volontera u Delnicama, a ovaj Centar funkcionirat će na razini lokalnog volonterskog centra te pružati usluge obrazovanja, informiranja te koordinacije volonterstva u delničkoj lokalnoj zajednici s posebnom posvećenosti kreiranja programa namijenjenih pripadnicima treće životne dobi. U sklopu projekta dio programa provest će se u suradnji s Gradskom knjižnicom Janet Majnarich gdje će polaznici radionica predstaviti svoje radove nastale za vrijeme projekta poput fotografija, suvenira i crteža ali i predstaviti svoje umjetničke radove vezane uz poeziju, stihoklepstvo i prozu. Program u Gradskoj knjižnici u Delnicama održava se zadnjeg utorka u mjesecu počevši od ožujka ove godine. Korisnici odnosno članovi svih udruga umirovljenika s područja Gorskog kotara sudjelovat će i u 15 novih organiziranih izleta u koordinaciji i provedbi Udruge umirovljenika Grad Delnica.

S poštovanjem i na veselje svih pripadnika treće životne dobi Gorskog kotara

DATOTEKE
admin 11.04.2022.
Dan medvjeđeg luka
Dan medvjeđeg luka Čabar
admin 05.04.2022.
Uskrs...

admin 07.04.2022.
Poziv za iskazivanje interesa – ženska košarkaška ekipa
Košarkaški klub „Goranin“ poziva sve zainteresirane žene da prijave svoj interes za uključenje u žensku košarkašku ekipu na području grada Čabra. Sve dodatne informacije objavit ćemo naknadno, kada se utvrdi broj zainteresiranih osoba. Prijavu za žensku košarkašku ekipu potrebno je izvršiti putem elektroničke pošte info@cabar.hr ili telefonskim putem 051/829-490.
admin 01.04.2022.
Noć knjige...
Dvorac "Zrinski" Čabar:
S ciljem promocije frankopanske baštine i Interpretacijskih centara Rute, a kojem će u središtu biti, kako to i sam naziv programa govori, knjiga, grad Čabar će u prostorima dvorca imati zanimljiv program za sve posjetitelje, a posebno one najmlađe. Program će se odvijati u dva termina; 22.4.2022. od 11-16 h te 25.4.2022. od 11-16 h. U vrijeme trajanja programa dvorac Zrinski Čabar imati će otvorena vrata za sve posjetitelje, a u Narodnoj knjižnici "Ivan Žagar" prezentirati će se slikovnica "Putovima tršćanskih rudara" pod vodstvom stručnog osoblja.
admin 31.03.2022.
Javni poziv
Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine. Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Ponuditelj stambene jedinice na području grada Čabra, predaje Obrazac „Ponuda smještaja za raseljene osobe“ koji je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice, Stožeru civilne zaštite Grada Čabra putem pošte na adresu: Stožer civilne zaštite Grada Čabra, Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar, u Pisarnici Gradske uprave (Narodnog oslobođenja 2), ponedjeljkom od 10 do 18 sati, te ostale radne dane od 8 do 16 sati, ili putem maila na adresu info@cabar.hr Obrazac se osim on line može preuzeti i u samoj Pisarnici.
admin 28.03.2022.
Obavijest
Obavještavamo Vas da autobus dana 25.03.2022. godine (petak)  iz Delnica za Čabar neće voziti. Dana 27.03.2022. godine (nedjelja) autobus kreće iz Prezida u 16.30 sati, relacijom Prezid - Parg - Tršće - Gerovo - Delnice.
admin 24.03.2022.
Poziv na podnošenje iskaza interesa - „Mala škola pčelarstva“
Pozivamo sve građane na iskaz interesa za održavanjem „Male škole pčelarstva“ koja bi započela krajem travnja 2022. godine i trajala do rujna 2022. godine. U slučaju dovoljnog broja zainteresiranih osoba organizirati će se predavanja i praksa vikendom. Sve dodatne informacije objavit ćemo naknadno, kada se utvrdi broj zainteresiranih osoba. Prijavu za „Malu školu pčelarstva“ potrebno je izvršiti najkasnije do 15.04.2022.godine putem elektroničke pošte info@cabar.hr, telefonskim putem 051/829-490 ili osobnim dolaskom u prostorije gradske uprave, Narodnog oslobođenja 2, Čabar. Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju.
admin 21.03.2022.
RADIONICE ZA UMIROVLJENIKE U SKLOPU PROJEKTA "AKTIVNI U MIROVINI"
2. Psihosocijalna aktivacija
Sutra, utorak, 22.03.2022. s početkom u 16:00 sati u prostorima Gradske vijećnice za sve umirovljenike održati će se druga po redu radionica pod nazivom "Psihosocijalna aktivacija" za umirovljenike.
admin 21.03.2022.
Defibrilatori u Gradu Čabru
Poštovani građani, s obzirom kako je sigurnost, adekvatna medicinska pomoć i pravovremena reakcija najvažniji segment zaštite građana, Grad Čabar započeo je i zdravstvenu modernizaciju. Nakon što smo osigurali dolaske specijalista kardiologije te financijski pomogli u nabavi radne odjeće za djelatnike saniteta, sada smo završili nabavu defibrilatora. Ukupno pet defibrilatora vrijednosti 112.714,25 kuna, trenutno se postavljaju na prikladnim mjestima u svakom od pet mjesnih odbora.

Čabar - Trg kralja Tomislava 9.
Tršće - Školska 1.
Gerovo - Eugena Kvaternika 43.
Prezid - Goranska 79.
Plešce - Antuna Muhvića 1.

Nakon dovršetka postavljanja istih, biti će održana edukacija i obuka o načinu korištenja na koje će biti pozvani zainteresirani građani. Na vrijeme ćemo vas obavijestiti o terminima čim dogovorimo datum, vrijeme i mjesto obuke.
admin 18.03.2022.
Obavijest
Linijski prijevoz učenika i studenata Delnice - Čabar; Čabar – Delnice vikend -18.03. (petak) do 20.03. (nedjelja) Obavještavamo Vas da autobus dana 18.03.2022. godine (petak) iz Delnica za Čabar neće voziti. Dana 20.03.2022. godine (nedjelja) autobus kreće iz Prezida u 16.30 sati, relacijom Prezid-Parg-Tršće-Gerovo-Delnice.
admin 17.03.2022.
Poziv
Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda Grad Čabar u suradnji s Općinom Osilnica, Lovskom družinom Osilnica, Ribiškom družinom Kočevje, Hotelom Kovač i Kolparafom d.o.o. poziva sve udruge koje djeluju na području grada Čabra da se uključe u akciju čišćenja rijeke Kupe dana 20.03.2022. godine u Osilnici. Akcija je sufinancirana od strane Republike Slovenije i Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
admin 15.03.2022.
Obavijest
RADIONICE ZA UMIROVLJENIKE U SKLOPU PROJEKTA "AKTIVNI U MIROVINI"
Nakon održane radionice u veljači pod nazivom "Goranski dijalekti", slijedi nastavak programa za ožujak. U sklopu projekta i programa za poticanje aktivnog starenja, u Čabru će se održati sljedeće radionice i predavanja:
1. Psihosocijalna aktivacija
Sutra, utorak, 15.03.2022. s početkom u 16:00 sati u prostorima Gradske vijećnice za sve umirovljenike održati će se radionica pod nazivom "Psihosocijalna aktivacija".
2. Predavanje o zdravlju
U srijedu, 16.03.2022. s početkom u 16:00 sati u prostorima Gradske vijećnice za sve umirovljenike održati će se predavanje pod nazivom "Sve o zdravim navikama".
admin 14.03.2022.
Radno vrijeme
Poštovani, obavještavamo vas kako će gradska uprava Grada Čabra od ponedjeljka 14.03.2022. godine raditi prema novom radnom vremenu: ponedjeljak - petak  od 08,00 do 16,00 sati (dnevni odmor od 11,00 do 11,30 sati)
admin 11.03.2022.
Prijevoz drva za ogrijev
Poštovani, naknada za prijevoz drvnih sortimenata ne plaća se ukoliko se radi o ogrjevu za osobne potrebe, do 20 m3, sukladno čl.8. Odluke o prekomjernoj uporabi nerazvrstanih cesta („Službene novine“ grada Čabra 4/21). Svi građani kojima trebaju drva za ogrjev trebaju podnijeti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Čabra s podacima o količini drvne mase pri čemu se do 20 kubika ne plaća naknada. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nedoumica stojimo na raspolaganju. S poštovanjem.
admin 11.03.2022.
Obavijest
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
admin 11.03.2022.
Obavijest
Obavijest - linijski prijevoza učenika i studenata Delnice - Čabar; Čabar – Delnice vikend -11.03. (petak) do 13.03. (nedjelja) Obavještavamo Vas da autobus dana 11.03.2022. godine (petak) iz Delnica za Čabar polazi u 22.00 sati. Dana 13.03.2022. godine (nedjelja) autobus kreće iz Prezida u 16.30 sati, relacijom Prezid-Parg-Tršće-Gerovo-Delnice.
admin 11.03.2022.
Imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci.
Primorsko-goranska županija, Odbor za imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, uputio je Gradskom vijeću Grada Čabra dopis kojim se poziva na pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. Grad Čabar stoga objavljuje javni poziv kojim se pozivaju zainteresirane osobe da podnesu svoje prijave.
admin 09.03.2022.
Turističko vijeće Turističke zajednice Gorskog kotara raspisalo je Javni natječaj za izbor direktora Turističke zajednice Gorskog kotara (1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme) na mandatno razdoblje od četiri godine.
Obavijest o Javnom natječaju  objavljena je u Novom listu od 5. ožujka 2022. godine, dok je tekst Javnog natječaja objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostave Delnice, kao i na službenim mrežnim stranicama gradova i općina s područja Gorskog kotara.
admin 07.03.2022.
Poziv građanima i iznajmljivačima da iskažu mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine
Prenosimo javni poziv Primorsko goranske županije upućen građanima i hotelskim kućama da iskažu mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine: „Primorsko-goranska županija spremna je za prihvat izbjeglica kao i sve druge županije u Hrvatskoj, pogotovo turističke regije koje imaju smještajne kapacitete. Koliko se ljudi može smjestiti ovisi o hotelskim kućama i privatnim iznajmljivačima te građanima jesu li i u kolikoj mjeri spremni prihvatiti izbjeglice i ustupiti svoje kapacitete za smještaj. Ovim putem upućujemo javni poziv svima, građanima i hotelskim kućama, da iskažu svoje mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine te se jave na e-mail Stožera CZ Primorsko-goranske županije: stozer.civilna@pgz.hr.“ Slijedom navedenog, Grad Čabar poziva sve građane i iznajmljivače na svom području da iskažu svoje mogućnosti smještaja izbjeglica iz Ukrajine te se jave na e-mail Stožera CZ Primorsko-goranske županije: stozer.civilna@pgz.hr.
admin 03.03.2022.
Ukrajinska kriza
Gradsko društvo Crvenog križa Čabar
admin 03.03.2022.
Obavijest
Linijski prijevoz učenika i studenata Delnice - Čabar; Čabar – Delnice vikend - 04.03. (petak) do 06.03. (nedjelja) Obavještavamo Vas da autobus dana 04.03.2022. godine (petak) iz Delnica za Čabar neće voziti. U dogovoru s roditeljima prijevoz za taj dan nije potreban. Dana  06.03.2022. godine (nedjelja) autobus kreće iz Prezida u 16.15 sati, relacijom Prezid - Parg - Tršće - Gerovo - Delnice.
admin 03.03.2022.
Upute i obavijesti
Upute i obavijesti za provjeru znanja i sposobnosti kandidatima / kandidatkinjama koji podnose prijavu na oglas za prijem u službu na određeno vrijeme.
admin 01.03.2022.
Poziv
Pozivamo Vas na javnu tribinu koja će se održati 03.03.2022. godine u prostorima Nacionalnog parka Risnjak na adresi Crni Lug.
admin 26.02.2022.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj