Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture

Evidencija građevina i uređaja javne namjene

Evidencija groblja

Evidencija javne rasvjete

Evidencija javnih parkirališta

Evidencija javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Evidencija javnih zelenih površina

Evidencija nerazvrstanih cesta