Kristijan RajselKristijan Rajšel je rođen 26. travnja 1969. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Čabru nakon koje je upisao Srednju građevinsku školu u Rijeci, smjer građevinski tehničar niskogradnje. Studirao je u Zagrebu na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu te stekao zvanje profesor povijesti i geografije. U srednjoj školi “Vladimir Nazor” Čabar radi od 1995. godine kao nastavnik geografije. Ravnatelj je Škole od 2004. godine. Živi u Čabru, otac je četvero djece. Od 1997. do 2001. godine bio je član Poglavarstva grada Čabra, a od 2001. do 2013. Gradski vijećnik. Predsjednik je Gradskog društva Crvenog križa i dragovoljni darivatelj krvi. Član SDP-a je od 2004. godine, predsjednik je GO SDP Čabar od 2005. U slobodno vrijeme se bavi planinarenjem.

kontakt: kristijan.rajsel@cabar.hr

Zamjenica gradonačelnika

Ivana Lakota je rođena 24. lipnja 1976. godine u Rijeci. Odrasla je u Tršću, gdje je završila osnovnu školu, a potom gimnaziju u Čabru. 28. ožujka 2000. godine diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci. Iste godine zaposlila se u gradskoj upravi u Čabru.
Ima ukupno 17 godina radnog staža. Od 2013. – 2017. bila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela grada Čabra. Zamjenica je predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Buba Mara“ Čabar, članica je Školskog odbora Srednje škole „Vladimir Nazor“ Čabar. Od 2001. do 2017. bila je zamjenica predsjednice Gradskog izbornog povjerenstva grada Čabra.

Udana je, majka jedne kćeri i sa obitelji živi u Kozjem Vrhu, Prezid.

kontakt: ivana.lakota@cabar.hr