1. MARIJA GAŠPAR, predsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)
2. KATA RAMLJAK, potpredsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)

3. TAMARA BILEN (SDP)
4. ANDREJA VRUS MARKOVČIĆ (SDP)
5. JOSIP KOŠMRL (SDP
6. KRISTIJAN RAJŠEL (SDP)
7. EDVARD JURKOVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ANA RENDULIĆ (HDZ)
10. MARKO MALNAR (HDZ)
11. KRISTINA JANEŠ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKA ŠTIMCA)
12. MARIJA KOSTELIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKA ŠTIMCA)
13. ALAIN STOJAN LESKOVAR (MOST)