1. MARIJA GAŠPAR, predsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)
2. KATA RAMLJAK, potpredsjednica (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)

3. TAMARA BILEN (SDP)
4. ANDREJA VRUS MARKOVČIĆ (SDP)
5. JOSIP KOŠMRL (SDP
6. KRISTIJAN RAJŠEL (SDP)
7. EDVARD JURKOVIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA ANTONIJA DRAŽOVIĆA)
8. MARTIN KVATERNIK (HDZ)
9. ANA RENDULIĆ (HDZ)
10. MARKO MALNAR (HDZ)
11. KRISTINA JANEŠ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKA ŠTIMCA)
12. MARIJA KOSTELIĆ (NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA DINKA ŠTIMCA)
13. ALAIN STOJAN LESKOVAR (MOST)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Čabra („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/13, 01/18)

Sukladno čl. 100. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Čabra rad Gradskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 14/13, 01/18) i njegovih tijela je javan.

Građani i predstavnici pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Čabra.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će nazočiti sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Sukladno čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/2013, 85/2015 ) :

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.