Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Grad Čabar je obavezan osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju Grada Čabra www.cabar.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija www.cabar.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku ima iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Nekoliko linkova, a koji se odnose na sakrivanje, pojavljivanje navigacije nema naziva.

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis, tj. nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi.

Pojedine slike nemaju odgovarajuće opise.

Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati (skenirani dokumenti i dokumenti trećih strana).

Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

U smislu stabilnosti, ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Čabar je proveo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Na mrežnoj lokaciji www.cabar.hr dodan je dodatak stranici (plava ikona sa lijeve strane sa znakom invalida), a koji omogućava:

  • povećavanje i smanjivanje teksta
  • prijenos u sive tonove
  • veći kontrast
  • negativni kontrast
  • svjetlu pozadinu
  • podcrtavanje linkova
  • prijenos u čitljiviji font

Kontakt obrazac prilagođen je tako da ima odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provedeno je putem web stranice WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: https://wave.webaim.org/ te su uočena minorna odstupanja u području kontrasta, alt tagova na slikama i poveznica na pdf dokumente.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Google Chrome Canary, Opera i Xiaomi Note 10 na Mi pregledniku.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost službene mrežne stranice Grada Čabra korisnici mogu uputiti u pisarnicu Grada na kontakt:

  • e-poštom: info@cabar.hr
  • telefonom: +385 51 829 490
  • poštom: Grad Čabar, N. Oslobođenja 2, 51306 Čabar

Grad Čabar je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.