Idi na sadržaj

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Grada Čabra u 2023. godini

NOVOSTI 2023
  • natječaj javne potrebe
  • upute za prijavitelje
  • obrazac 1
  • obrazac 2
  • obrazac 3
  • obrazac 4
  • obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza
  • prijedlog ugovora
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj