Idi na sadržaj

Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda Rijeci.

NOVOSTI 2023
Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda Rijeci.
Primorsko-goranska  županija, Odbor za imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, uputio je  Gradskom vijeću Grada Čabra dopis kojim se poziva na pribavljanje  prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u  Rijeci. Grad Čabar stoga objavljuje javni poziv kojim se pozivaju  zainteresirane osobe da podnesu svoje prijave.

Javni poziv za imenovanje sudaca porotnika
Izjava
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj