Idi na sadržaj

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra

NOVOSTI 2023
Temeljem čl. 14. Odluke o priznanjima Grada Čabra, Gradsko vijeće grada Čabra i Odbor za izbor i imenovanje objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Grada Čabra u 2022. fizičkim i pravnim osobama, javnim ustanovama, tijelima državne uprave, udrugama građana, političkim strankama, koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Čabra, članovima Gradskog vijeća, Odborima Gradskog vijeća i gradonačelniku grada Čabra.

15.07.2022.
www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj