Idi na sadržaj

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam

NOVOSTI 2023
Na temelju članka 16. Odluke o davanju stanova u najam (“Službene novine Grada Čabra broj 03/22 i 07/22) gradonačelnik grada Čabra objavljuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam, a radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam. Zahtjevi se podnose zaključno s 15. prosinca 2022. godine.

www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Green Certificate, Grad Čabar
Povratak na sadržaj