Idi na sadržaj

Jedinstveni upravni odjel

Organizacija
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Sanja Arh Fućak
Sanja Arh-Fućak, univ.spec.oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 495
fax: +385 (51) 821 137
Viši savjetnik za imovinsko-pravne poslove, prostorno planiranje i javnu nabavu:
Alen Lipovac
Alen Lipovac, dipl.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 499
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za računovodstvo:
Katarina Ožbolt Malnar
Katarina Ožbolt Malnar, oecc.

tel: +385 (51) 829-493, +385 (51) 829 575
fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za pravne poslove:
Ivan Janeš
Ivan Janeš, dipl.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 571
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša:
Saša Kovač
Saša Kovač, ing.građ.

tel: +385 (51) 829-490, +385 (51) 829 493
fax: +385 (51) 821 137
Administrativni tajnik gradonačelnika:
Snježana Mamuša
Snježana Mamuša

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 491
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za informirnje i društvene djelatnosti:
Jasna Majetić
Jasna Majetić, bacc.admin.publ

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 496
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik – Komunalni redar:
Gordana Žagar Lipovac
Gordana Žagar Lipovac oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 571
fax: +385 (51) 821 137
Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata i strateško planiranje:

Ines Loknar Josić, mag.iur.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 576
fax: +385 (51) 821 137
Stručni suradnik za računovodstvo:

Lara Troha mag.oec.

tel: +385 (51) 829 490, +385 (51) 829 575
fax: +385 (51) 821 137
Čistačica
Ina Štimac
Ina Štimac


www.cabar.hr_sjena_l
www.cabar.hr_sjena_d
© Grad Čabar

Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Grad Čabar, službena email adresa Grad Čabar, službeni tel. broj Grad Čabar, zeleni certifikat
OIB: 04026778166
MB: 02565579
Povratak na sadržaj