GRAD ČABAR

  Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar

  OIB: 04026778166

  Tel: 051 829 490, Fax: 051 821 137

  e-mail:

  gradonačelnik: antonio.drazovic@cabar.hr

  info@cabar.hr

  RADNO VRIJEME:

  ponedjeljak – petak 07,00 – 15,00 sati

  PRIJEM STRANAKA KOD GRADONAČELNIKA

  utorak: 10,00 – 13,00 sati
  četvrtak: 10,00 – 13,00 sati

  uz prethodnu najavu tajnici gradonačelnika na broj tel. 051 829 490 ili na e-mail: snjezana.mamusa@cabar.hr